Návštěva u kolegů v Kondratowicích

01.01.2009 00:00

V neděli dne 23.9.2007 se zástupci našeho sboru a soutěžní družstvo mužů zúčastnili oslav 60 let Ochotniczej strazy pozarnej v Prusech (Polsko). Součástí oslav bylo vysvěcení praporu zdejšího sboru, sošky sv. Floriána a otevření nové hasičské zbrojnice. Delegace z Častolovic se vydala na cestu krátce po 6:00 h ranní. Do cíle své cesty dorazila obě naše vozidla kolem 10:00 hodiny a po krátké prohlídce hasičské zbrojnice v Kondratowicích jsme přejeli do sousední obce Prusy, kde se konaly výše zmiňované oslavy. Hned po příjezdu do Prusů započala příprava praporečníků a čestných stráží na pochod do místního kostela, kde se konala slavnostní mše. Přibližně po 1 km cesty dorazil šik uniformovaných hasičů se zástavami, hosté a obyvatelé obce do kostela, kde započala bezmála dvouhodinová mše, při které byl vysvěcen prapor OSP Prusy a soška sv.Floriána. Zástava častolovických hasičů při slavnostním aktu nechyběla v čele průvodu, hned za praporem místního sboru a neztratila se ani u nazdobeného oltáře v kostele. S velkou pílí se o prapor SDH Častolovice staral osvědčený praporečník Zdeněk Mitana. Po mši vyrazil průvod zpět před hasičskou zbrojnici, kde následovalo její vysvěcení. Posledním bodem našeho bohatého programu byla účast na soutěži v požárním sportu. Soutěž se konala na fotbalovém hřišti v Prusech. Naši muži nejprve startovali podle polských pravidel pro tento sport a obsadili v konkurenci 8 družstev pěkné 4. místo, přičemž požární útok v této podobě absolvovali poprvé za svého působení u hasičů. Po ukončení závodů byla ještě provedena ukázka požárního sportu tak, jak se běhá v podorlické lize. Jako malé poděkování od SDH Častolovice obdržel hasičský sbor OSP Prusy historický korbel s motivem sv.Floriána, který předal starosta sboru Jiří Řeháček. Náročný víkend se velice vydařil, nezbývá než poděkovat polským hostitelům za jejich vřelé přivítání a našim sportovcům za dobrou reprezentaci sboru. Věřme, že se tato spolupráce bude nadále rozvíjet.

 

J.V.