Pravidla Pl - 2010 - díl II.

01.04.2010 09:48

XI. Celkové vyhodnocení Podorlické ligy

-          vítězem seriálu a držitelem putovního poháru Podorlické ligy  se stává  družstvo  s  nejvyšším počtem získaných bodů,

-         v případě, že bude bodové hodnocení družstev stejné, rozhoduje počet lepších umístění , v případě rovnosti bodů i potom bude následovat rozstřel (další pokus),

-         vítěz dané kategorie se stává na jeden rok držitelem putovního poháru (družstva na prvních

3 místech, obdrží poháry hrazené z fondu ligy.

Družstvům umístěným v celkovém pořadí kategorie mužů na 1 až 10 místě a v kategorii žen na 1- 5 místě, bude rozdělena celková částka fondu  Podorlické ligy v následujícím poměru:

UMÍSTĚNÍ

MUŽI

ŽENY

UMÍSTĚNÍ

MUŽI

ŽENY

1. místo

30%

35%

  6. místo

5%

/

2. místo

22%

27%

  7. místo

4%

/

3. místo

15%

20%

  8. místo

3%

/

4. místo

10%

12%

  9. místo

2%

/

5. místo

6%

6%

10. místo

1%

/

 

XII. Rada Podorlické ligy                                                                                                                                                                                                                                                  

- ustanovení rady : po jednom zástupci SDH, který byl pro daný ročník vybrán jako pořadatel

   soutěže zařazené do Podorlické ligy.  Rada bude dále doplněna o jednoho zástupce SH ČMS.

-         práva rady : rada Podorlické ligy má právo před zahájením soutěže překontrolovat

                            regulérnost dráhy a  splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny

                            v pravidlech ( viz. čl. XIII. )

-  vyžadovat, dle možností, odstranění nedostatků před zahájením soutěže.

-  v případě podání protestu a situaci, kdy o protestu nebude moci jednoznačně rozhodnout hlavní

    rozhodčí,  plní funkci odvolací komise.

 Složení rady Podorlické ligy :

Martin Svatoň

SDH Častolovice

737 557 452

Člen rady

Gabriela Hvězdová

SDH Dobruška

775 922 200

Členka rady

Jiří Seidl

SDH Hor.Radechová

724 521 561

Člen rady

Jiří Řízek

SDH Houdkovice

736 143 194

Člen rady

Jakub Vilhelm

SDH Meziměstí

724 901 505

Člen rady

Vratislav Votroubek

SDH Opočno

602 706 688

předseda rady

Václav Zubr

SDH Pšánky

724 081 091

Člen rady

Michal Zaňka

SDH Rájec

608 138 848

Člen rady

David Valášek

SDH Semechnice

732 727 096

Člen rady

Miloš Knap

SDH Trnov

605 115 669

Člen rady

Michal Mecner

SDH Výrava

775 915 221

Člen rady

Otto Ptáček

OSH Rychnov n.Kn.

728 976 447

Zást. SH ČMS


XIII. Podmínky pro pořadatele soutěže

-         každý pořadatel odevzdá do fondu Podorlické ligy 50 Kč ze startovného za každé zúčastněné družstvo,

-         zpracuje propozice své soutěže s uvedením termínu, místa, času prezentace, zahájení, pořadí startu jednotlivých kategorií ( muži - ženy  /  ženy - muži ) a  počtu základen. V dostatečném předstihu vyvěsí na https://www.firesport.cz/  - diskuze – Podorlická liga

-         přijme do soutěže všechna přihlášená družstva

-         zajistí kvalitní přípravu závodní dráhy, její řádné vytýčení (zamezení přístupu do dráhy z obou jejích podélných stran a prostoru kolem startu a základny), ozvučení a zázemí soutěže, včetně odpovídajícího sociálního zařízení.

-     zajistí vyvěšení pravidel Podorlické ligy v požárním útoku na viditelném místě

-     v případě souběhu Východočeské a Podorlické ligy, zajistí zpracování výsledků s bodováním

      dle bodů dané ligy

-      zajistí 3 kvalifikované rozhodčí a startéra !

-         vyznačí místo pro měření délky hadic

-         členy technické čety označí (visačka, pořadatelská páska apod.),

-         v případě, že se podaří zajistit sponzora Podorlické ligy, zajistí instalaci jeho reklamního panelu na nejsledovanějším místě soutěže a uveřejní jeho logo a  jméno v propozicích své soutěže

-         pořadatel je povinen na soutěžní dráhu umístit značky pro obě kategorie :

a)      ve vzdálenosti 18 metrů od čáry nástřiku pro pravý i levý proud v ose otvoru terče (značka odhozu hadice C),

b)      ve vzdálenosti 36 metrů od čáry nástřiku v ose mezi oběma terči značku pro odložení rozdělovače, ve vzdálenosti 18 a 36 metrů od středu základny a středem mezi oběma terči značku pro odhození hadice B – viz obrázek MUŽI

c)      u kategorie žen 17,5 m a 35 metrů – viz obrázek ŽENY

-         pořadatel je povinen zajistit dvě oranžové vesty k označení vedoucího družstva v době přípravy a průběhu pokusu. Před zahájením soutěže je předá  rozhodčímu na základně.

-         vyhlášení výsledků proběhne maximálně 20 min. po ukončení posledního požárního útoku dne (výjimku tvoří závěrečná soutěž seriálu), zabezpečí poháry pro první tři družstva za základní  kolo ( soutěž započítávaná do Podorlické ligy) s označením místa a roku konání   a označením kategorie.

-         pořadatel je povinen akceptovat a dodržovat všechna ustanovení ve všech článcích  /bodech/ pravidel Podorlické ligy 2010.

-          vyplatí finanční odměny za základní kolo v minimální výši :

UMÍSTĚNÍ

Kategorie – MUŽI

Kategorie - ŽENY

1. místo

500 Kč

300 Kč

2. místo

400 Kč

200 Kč

3. místo

300 Kč

100 Kč

4. místo

200 Kč

 

5. místo

100 Kč

 

-         zajistí přípravnou základnu, případně vyhrazený prostor pro přejímku materiálu.

 

 

XIV. Soutěže zařazené do XI. Ročníku Podorlické ligy :

 

Datum a místo konání :

Kontaktní adresa:

Poznámka :

8. května 2010 Houdkovice - hřiště

pavel.brandejs@raz-dva.cz

Terče – nástřikové

Podorlická liga

Prezentace do : 9.30 hod. Zahájení útoků : 10.00 hod.

6. června 2010

Trnov – hřiště

milos.knap@centrum.cz

Terče – Sklopné

Podorlická liga + VČL

Prezentace do : 9.30 hod. Zahájení útoků : 10.00 hod

12.června 2010

Rájec - hřiště

zanka.m@seznam.cz

Terče – Nástřikové

Podorlická liga

Prezentace do : 9.30 hod. Zahájení útoků : 10.00 hod

18.června 2010 H.Radechová

– hřiště

info@hasicihr.com

Terče – Sklopné

Podorlická liga + VČL

 

Prezentace do : 21.00 hod. Zahájení útoků : 22.00 hod

26.června 2010 Semechnice – hřiště

davvalasek@seznam.cz

Terče - Nástřikové

Podorlická liga

Prezentace do : 9.30 hod. Zah