Výměna oken

18.08.2009 16:46

    V červenci jsme se konečně dočkali. Již dříve jsme řešili otázku výměny oken na hasičské zbrojnici. Vše ale vždy ztroskotalo na nedostatku peněz. V letošní roce se ale nějaká ta korunka našla a i tento projekt mohl být realizován.

    Samozřejmě nic ale nejde jednoduše. To, že se budou měnit okna se dozvídáme na poslední chvíli a nastává akce kulový blesk. Sehnat přepravky a do nich nastěhovat šatnu výjezdové jednotky. Samozřejmě tak, aby se dalo kdykoli vyjet v patřičných OOP.

Zabrala se proto "vinárna", kde měl každý člen výjezdové jednotky svoji přepravku označenou jmenovkou.

Před výměnou

po výměně

 při úklidu

a malování,

 

kdy následovalo urychlené nastěhování šatny výjezdovky (zatím jenom na hrubo, každý si svůj "foch" musí narovnat sám)