Čarodějnice 2009

    Převzato ze čtvrtletníku Zdroj.

 

 

Na otázky redaktora zpravodaje Zdroj odpovídá náš spoluobčan - hasič častolovický

 

RE: Letos na jaře většina z nás znamenala nebývalý ruch kolem tradičního pálení čarodějnic. Akce se sice uskutečnila, ale na jiném místě a v režii jiného spolku. Ptám se tedy: „Proč tomu tak bylo?“

 

HA: Když se vrátíme o několik desítek let do minulosti, zjistíme, že pálení čarodějnic v Častolovicích zpravidla zajišťovali hasiči. Pokud vynecháme pohanské zvyky, tak bychom počátky organizovaného setkávání občanů při této příležitosti našly někdy ve 30. letech 20. století, kdy na mnoha místech našeho regionu hořely Masarykovy vatry. Nejinak tomu bylo i v Častolovicích. Dle požadavků doby se pouze měnily názvy a lokality.

Jako všude, tak i u hasičů probíhá jistá generační výměna. Při četných besedách se služebně staršími členy spolku jsme narazili na fakt, že mnozí kolegové za svůj život neměli možnost prožít třicátý duben jinak, než, že se v tento den podíleli na zajištění čarodějnic v obci.

V loňském roce jsme zaznamenali první pokusy o vytlačení čarodějnic ze Sokolské zahrady. Odpůrci pálení nám například vytýkali, že na hřišti zůstává po ohništi vypálená tráva, z akce profitují jenom hasiči, kvůli rozbitým střepům nemohou na Sokolské zahradě cvičit děti a údajný prodej alkoholu mladistvým.

Již tehdy jsme vyslovili názory, že nelpíme na pořádání čarodějnic za každou cenu, jsme ochotni přenechat každý druhý rok pořadatelství jiné společenské organizaci, ale se vším všudy (pořadatelská služba, zajištění občerstvení, příprava vatry atd.).

Situace kolem pálení čarodějnic se bohužel v posledním dubnovém týdnu natolik vyhrotila, že jsme se narychlo v neděli 26.4.2009 rozhodli od jejich pořádání ustoupit.

 

RE: Co Vás k tomuto rozhodnutí přimělo?

 

HA: Když budu upřímný, po té, co zanikla tradice masopustního průvodu a sál restaurace U Lva přestal vyhovovat naším požadavkům na zázemí pro ples, představoval výtěžek z filipojakubské noci nemalý zdroj příjmů pro spolkovou pokladnu. Vyjma bálu, který v poslední době nepořádáme, na svých akcích nevybíráme žádné vstupné, k zásahům vyjíždí členové jednotky zdarma, tudíž nemá spolek stálý zdroj příjmů. Postupem času si díky práci několika málo hasičských nadšenců ( je možné je spočítat na prstech obou rukou) častolovické čarodějnice získaly věhlas zejména mezi mládeží z blízkého i vzdáleného okolí. Svědčí o tom i stovky více či méně spokojených návštěvníků.

Bohužel si poměrně vysoké návštěvnosti akce velice bystře všimli i někteří místní podnikatelé, kteří se rozhodli profitovat na práci druhých. Jejich počet každým rokem narůstal. Někteří s vidinou vysokého zisku prodávali alkohol do skleněných obalů prakticky každému (my prodáváme výhradně do plastu), jiní konkurovali přípravou grilovaných specialit i hudební produkcí, aniž by za námi přišli, měli s pořádáním čarodějnic nějaké výdaje, starosti nebo přebírali jakoukoli pořadatelskou odpovědnost. Nikde žádné dovolání…

Aby toho nebylo málo, přidala se k živnostníkům i nejbohatší společenská organizace v Častolovicích, která se jakoby náhodou, rozhodla z 365 dnů v roce, využít právě 30. duben 2009 k uspořádání posezení pro své členy. Zlobte se na mne nebo ne, jsem toho názoru, že takový přístup k věci není zcela férový, je v rozporu s dobrými mravy a připomíná mi pouze snahu tržního hospodářství ve stylu: „Urvi na práci druhých, co můžeš.“

V konečném rozhodování nás pak ovlivnil přístup některých lidí, kteří si u našich členů a dokonce i na úřadu městyse stěžovali, že mají nakoupen alkohol, zajištěné maso, hudebníky a že pokud se pálení neuskuteční tam, kde obvykle, tak utrpí finanční ztrátu, tudíž hasiči musí (!) pálení čarodějnic uspořádat.

Poslední kapkou na pomyslné misce vah bylo jednání našich mladých členů -  rozhodli se nepodílet na zabezpečení pálení čarodějnic a připravili si svou soukromou akci.

 

RE: Takže jste se v roce  2009 na pořádání pálení čarodějnic nepodíleli?

 

HA: Není to tak úplně pravda. Prezident AFK Miloš Zeman nám oznámil, že po dohodě s úřadem městyse pálení čarodějnic uspořádá AFK a požádal nás o pomoc při přípravě hranice a zabezpečení pálení. Fotbalistům, kteří se rozhodovali narychlo v tomto směru nic nezazlíváme, o zážitek z čarodějnic jsme nechtěli připravit malé děti, a proto jsme společně s dorostenci připravili dřevo na hranici, vypomohli s jejím narovnáním, zakropili místo pálení a zůstali v pohotovosti na zbrojnici pro případ, že by bylo nutné vatru z nějakého důvodu uhasit.

 

RE: Jaký je tedy momentální postoj hasičů k dané problematice?

 

HA: Hasiči nemají v plánu zcela odstoupit od pořádání čarodějnic. Od AFK vzešla do budoucna i nabídka na případné spolupořádání. Zní předběžně takto: Klub by poskytl areál, hasiči by zajistili dřevo, přepravu, přípravu vatry, provozovali by i část občerstvení, ostatní prodej by měla realizovat restaurace na hřišti, která by určitou část zisku přenechala AFK. 

Nabídku AFK zvažujeme, ale jednáme i s jinými spolky, přičemž uvažujeme o vytipování nových (vhodných) prostor. V květnu se nám například při Pohádkové cestě velice osvědčila spolupráce s rybáři a myslíme si, že tímto směrem by se mohly ubírat  naše další kroky. Vše je otázka jednání.

Na současném pojetí akce nám vadí, že se filipojakubská noc vzdaluje od nejmenších dětí a stává se prostředkem masivní a mnohdy i nezvladatelné zábavy, případně podnikatelského zlatokopectví. Chceme, aby hasičské čarodějnice byly nadále lidové…                                   

Z vlastní zkušenosti dobře víme, jaký je rozdíl v zajištění akce, jak se říká na zelené louce, kam si musíte všechno dopravit, natahat a řádně nachystat, či ve využití hotového (uzavřeného) areálu. Chvíli jsme dokonce koketovali s myšlenkou: Přestěhovat pálení čarodějnic na prostranství před hasičskou zbrojnici. S ohledem na bezpečnost účastníků jsme tuto variantu prozatím zavrhli, ale do budoucna plánujeme u zbrojnice uspořádání několika kulturně-společenských akcí.

 

RE: Děkuji za rozhovor a v dalším počínání Vám přeji mnoho úspěchů.

 

HA: Já rovněž děkuji, jsem rád, že jsme mohli touto cestou některé věci vysvětlit a předejít mnohým spekulacím.