Dýchací technika

Dýchací technika

V jednotce používáne dva druhy dýchací techniky. Jsou to podtlakové dýchací přístroje Saturn S-7 - 3kusy a dva kusy menších S-5,vybaveny celoobličejovou maskou CM-4 a CM-5. Od roku 2009 se začínáme pomalu přezbrojovat na modernější techniku,v našem případě byli zakoupeny tři kusy přetlakových dýchacích přístrojů Pluto vybavených maskou s plicní automatikou Spiromatic S NR

 

Vzduchový dýchací přístroj Saturn  je izolační autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem. Přístroj je určen pro ochranu dýchacích orgánů osobám vykonávajícím různé činnosti v prostředí s vysokou koncentrací toxických plynů (organické a anorganické plyny a páry), částic (pevné a tekuté částice, bakterie, viry, prach, aerosoly), nebo v prostředí s nedostatkem kyslíku (méně než 19 %). Dýchací přístroj je navržen tak, aby splňoval požadavky ČSN EN 137, ČSN 136 a dalších technických norem.


Dýchací přístroj SATURN  se skládá z těchto dílů:
- kovový zádový nosič
- ramení a bederní popruhy
- plicní automatika
- spojovací přechod se šroubením 40 x 1/7“
- vysokotlaká hadice s manometrem a výstražnou zvukovou
  signalizací
- držák s upínací páskou na tlak. zásobník
Provozní médium - vzduch
Provozní tlak - 20 MPa
Provozní teplota - - 30 ÷ 60°C
Objem tlak. láhve - 5 l, 7 l
Ochranná doba - viz. tabulka
Hmotnost přístroje (bez láhve) - 6 kg

 

 

Vzduchový dýchací přístroj PLUTO 300 Standard typ 3075A je přetlakový autonomní izolační dýchací přístroj s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem. Přístroj má přenosný zásobník tlakového vzduchu a je zcela nezávislý na okolní atmosféře. Přístroj je určen pro ochranu dýchacích orgánů osobám vykonávajícím různé činnosti v prostředí s vysokou koncentrací toxických plynů (organické a anorganické plyny a páry), částic (pevné a tekuté částice, bakterie, viry, prach, aerosoly) nebo v prostředí s nedostatkem kyslíku (méně než 19 %). Přístroj lze použít do prostředí se stupněm nebezpečí výbuchu SNV 1, SNV 2, SNV 3.


Základní těleso přístroje PLUTO 300 Standard typ 3075A se
skládá z těchto částí:
- zádový nosič
- ramenní a bederní popruhy - standard
- redukční ventil
- vysokotlaká hadice s manometrem a výstražnou zvukovou
  signalizací
- středotlaká hadice pro připojení hlavní plicní automatiky,
  vývod záložní středotlaké hadice pro připojení záložní
  plicní automatiky je zaslepen.
Provozní médium - vzduch
Provozní tlak - 30 MPa
Objem tlak. láhve -

Doba ochrany - viz tabulka
Hmotnost přístroje (bez láhve) - 2,5 kg

 

Maska

Maska je vyrobena ze speciálního kombinovaného pryžového materiálu, který zajišťuje vysokou odolnost proti stárnutí způsobené ozónem a zajišťuje nositeli pohodlí. Maska umožňuje připevnění dioptrických brýlí. Plicní automatika je odběrového typu, tzn. že přivádí vzduch pouze v případě nádechu. Plicní automatika je vybavena dvoukanálovým systémem, který zajišťuje proudění vzduchu do celoobličejové masky podél zorníku, čímž je zabráněno vytváření jakékoliv kondenzaci na zorníku.Maska je vybavena by-passem (přídavná dodávka vzduchu). Způsob upevnění je řešeno náhlavním křížem nebo adaptérem GALLET pro připojení k přilbě.


Shoda s předpisy:
Ochranná maska a plicní automatika Spiromatic S byla testována v souladu s EN 137 pro zde uvedené druhy použití. Typovou zkoušku EC (směrnice 93/68/EEC) provedla společnost SGS Yarsley ICS Ltd. (notifikovaná zkušebna č. 0120).

 

Technická data kopírována z www.meva.cz