Mikulášská nadílka u častolovických hasičů

Mikulášská nadílka u častolovických hasičů

V sobotu 3. 12. 2011 od 17.00 hodin, se uskutečnila v prostorách hasičské zbrojnice "Mikulášská nadílka" . Pro malé i velké diváky bylo připraveno krásné pohádkové peklo, nechyběli ani čerti s andělem a Mikulášem. Příjemným překvapením byla i "pohádkové hraní dětí" v hasičské klubovně.  Odměnou pro pořadetele byla nevídaná účast dětí, rodičů i prarodičů. Sbor dobrovolných hasičů tímto děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této akci podíleli. Ale dosti slov, a  pojďte se raději  podívat na pár fotografií.