Technická pomoc - ulice Masarykova, Častolovice - koryto řeky Bělé

Technická pomoc - ulice Masarykova, Častolovice - koryto řeky Bělé

Prvním výjezdem v novém roce, byl zásah na odstranění dopravních značek z koryta řeky Bělé. Dne 6.1.2014 ve večerních hodinách prováděli členové JSDHO Častolovice odstranění dopravních značek z řeky Bělé pod mostem v ulici Masarykova. Zásah na tento typ události se již v Častolvicích stává tradicí :-)