Technická pomoc - Na Drahách - Častolovice

Dne 12.5.2014 v 17.00 hodin vyjela Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Častolovice na vyčištění studny do ulice Na Drahách v Častolovicích. Jednotka provedla vyčištění studny za pomoci kalového čerpadla.