Prapor sboru

Podle zápisů z kronik vlastnil sbor  prapor , který využíval při různých slavnostních příležitostech. Prapor ani jeho ucelená podoba se bohužel dnešní generaci častolovických hasičů nedochovala.  Až na pár starých fotografií, z různých oslav, kde bohužel není celý prapor vidět. Již delší dobu se členové sboru zaobírali myšlenkou - pořídit nový prapor. Vítanou příležitostí pro uskutečnění tohoto snu několika generací hasičů byly oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Častolovicích. Oslavy se uskutečnily na jaře roku 2004, ale již na podzim roku 2003 ustanovil sbor komisi několika svých členů, kteří připravovali podklady k zadání výroby praporu.

 

Provedení praporu:

Prapor sboru dobrovolných hasičů obce Častolovice je o standardních praporových  rozměrech 90 x 130 cm. Celý je ručně vyšit a podkladem praporu je samet.

 

 

 

 

 Lícová strana je vínové barvy na jejímž středu se nachází  znak sboru složený ze dvou zlatých hákových žebříků, stříbrnošedé hasičské sekery, lipové ratolesti a obecním znakem – modrý štít a zlatou kaprovitou rybou prostřelenou šípem. Znak je dokola obklopen nápisem Sbor dobrovolných hasičů Častolovice a datem založení sboru. V jednotlivých rozích jsou zlaté ornamenty ve tvaru lilií, spojené zlatou linkou.

 

 

 

 

Rubová strana je tmavě modré barvy. Ústředním motivem je postava svatého Floriána v římské zbroji, který ve své levé ruce svírá kopí s modrým rouchem a v pravé ruce drží dřevěný džber s vodu, která symbolicky vytéká na kostel sv. Víta.  „Hasičům ke cti obci k ochraně “ je nápis , který lemuje hlavní motiv. Jednotlivé rohy praporu jsou opět vyzdobeny zlatými ornamenty ve tvaru lilií, spojené  po obvodu zlatou linkou.

 

 

Po obvodu celého praporu jsou našity zlato-stříbrné třásně.

 

Prapor vzešel z dílny paní Věry Rokytenské z Černožic nad Labem.  K slavnostnímu žehnání praporu došlo 11. června 2004,  při oslavách 130. let  od založení sboru. Žehnání praporu provedl pan farář Arnošt Jílek.