Radiostanice

Hasiči využívají při zásahu, ale i při výcviku analogové radiostanice, které jim slouží pro bezplatný  přenos informací. Radiostanice, které využívá naše jednotka jsou americké výroby firem MAXON a MOTOROLA a dělí se na na tři kategorie. Přenosné, mobilní a základnové.

Přenosné radiostanice

Radiostanice MOTOROLA

Ve výbavě jednotky jsou radiostanice MOTOROLA GP 340 a GP 380.  

Radistanice MAXON

Radiostanice MAXON SL 400 a 600 jsou postupně nahrazovány přístroji MOTOROLA GP 340.

Mobilní radiostanice

Radistanice MOTOROLA

  Výjezdová vozidla jednotky jsou vybavena radiostanicemi MOTOROLA GM 360, které postupně nahrazují generačně starší radiostanice MAXON PM 150.

Radiostanice MAXON

Radiostanice MAXON PM 150  jsou u naší jednotky postupně nahrazovány modernějšími přístroji MOTOROLA GM 360.

Základnové radistanice

Radistanice MOTOROLA

Základnová radiostanice MOTOROLA CM 140, která je součástí svolávacího systému.