cyklická odborná příprava strojníků JPO II a III

24.03.2010 07:29
Vážení kolegové hasiči,
 
tak jak jsem před časem avizoval vašim velitelům, dávám vám na vědomí, že letošní cyklická odborná příprava strojníků JPO II a III v délce trvání 8 hodin, se uskuteční v sobotu 10.4.2010 v prostorách restaurace a přilehlého parkoviště Bazénu v Dobrušce (ulice Mírová 890). Začátek zaměstnání je od 8:00 hodin. Na adresu karel.zahradnik@hkk.izscr.cz zašlete v termínu do 7.4.2010 počty strojníků vaší JSDH, kteří se odb. přípravy zúčastní. Garantem zaměstnání je Karel Zahradník, tel: 950 520 670.
 
S pozdravem
------------------
            mjr. Ing. Martin Král
vedoucí oddělení služeb, IZS a OPIS
     HZS Královéhradeckého kraje
územní odbor Rychnov nad Kněžnou
                tel: 950 520 621