Slyšíš - houká siréna

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

01.01.2009 00:00
  Systém varování a informování obyvatelstva V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, § 7, odst. 2, pís. f) rozhodl ministr vnitra změnit platnost varovných signálů CO, které jsou vyhlašovány prostřednictvím sirén. ...

Co dělat při povodni

povodně a záplavy

09.07.2009 09:34
Stupně povodňové aktivity: Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity: I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba) II. Stupeň...

Informace pro obyvatelstvo

Evakuační zavazadlo

01.01.2009 00:00
Co má obsahovat evakuační zavazadlo?    Co je evakuace a evakuační zavazadlo Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí. Jak správně postupovat při opuštění domácnosti a evakuaci objektu nebo ohroženého prostoru, naleznete na dole uvedené webové stránce. Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. Při evakuaci, resp. opuštění objektu na kratší dobu (např. nahlášení bomby v objektu, únik plynu nebo jiné nebezpečné látky) lze očekávat návrat během několika hodin, tudíž je evakuační zavazadlo zbytečné. Jak by mělo vypadat evakuační...

Co dělat při silném větru

01.01.2009 00:00
- Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně. - Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa. - Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy. - Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy...