Výjezdová  jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Častolovice (JSDHO) byla zřízena v roce 1993, podle § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pod názvem dobrovolný veřejný požární sbor (DVPS).  Dne 28.srpna 1996 byla naše jednotka  rozhodnutím ministerstva vnitra,  zařazena do plošného pokrytí území okresu Rychnov nad Kněžnou v kategorii  JPO III / 1.

 

 

Na základě dohody tehdejší  firmy  SAINT – GOBAIN ORSIL  s.r.o. v Častolovicích a Městyse Častolovice se v roce 2004 stala jednotka zároveň jednotkou podnikovou podle § 69a  zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto paragrafu soukromá firma a obec sdružují finanční prostředky na provoz naší výjezdové jednotky.

 

 

JPO III / 1 - jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden výjezd družstva minimálně o  zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut.

 

Místo dislokace jednotky je v Masarykově ulici č.p. 211, v Častolovicích. Jednotka zde využívá tři garážová stání a objekt hasičské zbrojnice kde sídlí spolu s místní knihovnou.

 

 

 

Průměrný počet výjezdů, se za poslední roky pohybuje okolo 20-ti ročně.

 

V současné době má JSDHO Častolovice 17 členů.