Účast na pondělních školeních, údržbě techniky a budov

01.01.2009 00:00

    Zásahová jednotka se schází pravidelně každé pondělí v 19 hodin  na hasičské zbrojnici. Školení a údržba techniky nám svěřené, ale i budovy které obýváme potřebují, aby se o ně někdo staral. V zimních měsících je činnost zaměřena více na teoretická školení (Zákon o PO,Bojový řád,Řád spojové služby ...) v dalším průběhu roku pak nastává převod do praxe. Nedílnou součástí našich pondělků je také samozřejmě údržba techniky. Udržet v chodu a výjezdu schopném stavu našeho několik desítek let starého "trambuse", není úkol zrovna nejjednodušší.

    Mimo tyto pondělky jsou různé kurzi a školení pořádané HZS KHK, ať už se jedná o pravidelná cyklická školení nebo seznamování se s novinkami u HZS, i v jiné termíny, povětšinou soboty, kterých jsme také povinni se účastnit. Neúčast na těchto školeních se totiž povětšinou rovná odebrání pověření na danou věc např.nositel DT, strojnické osvědčení, motorové pily atd. Jejich znovuzískání není nic levného pro náš úřad městyse, proto se snažíme tyto školení plně obsazovat. Omlouvá samozřejmě HPČ(práce).