Sborový prapor

04.03.2009 00:00

Podle zápisů z kronik vlastnil sbor prapor, který využíval při různých slavnostních příležitostech. Prapor ani jeho podoba se bohužel dnešní generaci častolovických hasičů nedochovala. Již delší dobu se členové sboru zaobírali myšlenkou - pořídit nový prapor. Vítanou příležitostí pro uskutečnění tohoto snu několika generací hasičů byly oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Častolovicích. Oslavy se uskutečnily na jaře roku 2004, ale již na podzim roku 2003 ustanovil sbor komisi několika svých členů (Miroslav Frýda, Jiří Václavík st., Jiří Václavík ml., Jiří Řeháček), kteří připravovali podklady k zadání výroby praporu. Bylo rozhodnuto nechat zhotovit dvoubarevné provedení praporu. Na vínové straně se nachází znak sboru dobrovolných hasičů Častolovice (lososovitá ryba prostřelená stříbrným šípem v modrém poli, zasazená do gotického štítu, který je vložen mezi dva zkřížené hasičské žebříky a lipové ratolesti). Znak je obklopen nápisem Sbor dobrovolných hasičů Častolovice a dále je zde vyšit rok založení sboru 1874. Okraje této strany praporu tvoří lilie vyšitá zlatou nití. Na modré straně praporu nalezneme motiv svatého Floriána, který z nádoby polévá věž častolovického kostela sv.Víta. Nad a pod motiem sv.Floriána spatříte nápis "Hasičům ke cti obci k ochraně". Rovněž na této straně praporu je v každém rohu vyšita zlatá lilie. Sametové okraje jsou obšity zlatými třásněmi. Prapor vzešel z dílny paní Věry Rokytenské z Černošic nad Labem. K slavnostnímu žehnání praporu došlo 11. června 2004 na pietním aktu před hasičskou zbrojnicí. Žehnání provedl páter Arnošt Jílek.

 

Poznámka pod čarou pro neznalé:                                                                                                                                                                      

Proč se prapor a technika žehná. Protože není možné jejích svěcení. Proto tedy pouze žehnání.