GSM svolávač GS - 10

GSM svolávač GS - 10

 

Zařízení bylo navrženo pro potřeby Hasičského záchranného sboru, jako místní GSM komunikační jednotka se sbory dobrovolných hasičů. Zasláním jedné SMS zprávy s textem události z operačního střediska Hasičského záchranného sboru je možné vyhlásit jednotce sboru dobrovolných hasičů poplach s tím, že tento text se rozešle všem členům jednotky,  zapne se příslušná technologie (siréna, světla, kompresor...) a současně se zpětně odešle potvrzující SMS na operační středisko Hasičského záchranného sboru o vyhlášení poplachu. Na skříňce jsou standardně umístěna 2 ovládací tlačítka. Tlačítko TEST umožňuje testování zařízení je-li aktivní a tlačítko MÍSTNÍ SVOLÁNÍ spustí poplach přímo z hasičské zbrojnice. Pro případ výpadku elektrické energie je svolávač zálohován akumulátorem. Pokud je vyhlášen požární poplach, svolávač automaticky rozešle SMS zprávy a spustí rotační sirény, při technickém výjezdu jsou členové vyrozuměni pouze SMS zprávou.

GSM svolávač GS-10 je výrobkem české firmy R.D.Engineering s.r.o. Pardubice.

 

Ukázka SMS zprávy, která se zobrazuje členům výjezdové jednotky v případě vyhlášení poplachu.