Zásahová činnost výjezdové jednotky

 

 Jdeme tam, odkud ostatní utíkají ! ! !

ZÁSAHY

Požár lesa - Kostelec nad Orlicí, místní část Sklenářka

29.4.2012 vyjela naše výzdová jednotka spolu s jednotkami HZS Rychnov nad Kněžnou, JSDHO Kostelec nad Orlicí, JSDHO Dudleby nad Orlicí, k požáru lesa v Kostelci nad Orlicí, místní část Sklenářka. Jednotka na místě události prováděla hasební práce s jedním C proudem a dále prováděla doplňování...

Požár kabelové šachty Týniště nad Orlicí

Dne 5.4.2012, v odpoledních hodinách vyjela jednotka Sboru dobrovolných hasičů Častolovice spolu s profesinálními hasiči z Rychnova nad Kněžnou a dobrovolnými hasiči z Týniště nad Orlicí a Třebechovic pod Orebem k požáru kabelové  šachty v místní slévárně. Požár komplikoval nepřístupný a...

Vyhledávání pohřešované osoby - Třebechovice pod Orebem.

Dne 12. března 2012 v 17.28 hod. byla naše výjezdová jednotka povolána na poc při vyhledávání pohřešované osoby do Třebechovic pod Orebem. Po dojezdu jednotky na místo zásahu byl jednotce přidělen úsek na pravém břehu řeky Orlice . Během prohledávání terénu byla akce ukončena, neboť pohřešovanou...

Technická pomoc - Častolovice, železniční zastávka

Ve večerních hodinách 28.2.2012, byla naše výjezdová jednotka povolána k železniční zastávce, kde docházelo k zaplavování železničního přejezdu a silnice I. třídy č. 11. Jednotka ve spolupráci s jednotkami Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou a...

Technická pomoc - Častolovice

Dne 25.2.2012 jednotka opět povolána do ulice Příčná - garáže v Častolovicích, kde tající sníh zaplavil komunikaci před garážemi. Jednotka zprovoznila odtokové rýhy.

Technická pomoc - čerpání vody - Častolovice

Dne 22. února 2012, ve večerních hodinách byla povolána výjezdová jednotka k odčerpání vodní laguny, která se utvořila po tání sněhu v prostoru před garážemi u hřbitova v Častolovicích. Jednotka provedla odčerpání vody za pomoci plovoucího čerpadla Froggy.  

Technická pomoc - Častolovice - vytažení dopravních značek z řeky Bělá

Dne 21. 12. 2011 v odpoledních hodinách byla povolána jednotka Sboru dobrovolnch hasičů obce Častolovice k vytažení dopravních značek a posypové bedny z řeky Bělá. Hasiči provedli sběr dopravních značek z koryta řeky. Více na fotografiích.

Požár vybavení kuchyně penzionu v Častolovicích

Dne 9. 11. 2011, v 6:26 hodin, vyjela jednotka Sborun dobrovolných hasičů Častolovice spolu s jednotkou Kostelec nad Orlicí a profesionálními hasiči z Rychnova nad Kněžnou, k požáru kombinovaného kuchyňského sporáku v penzionu Beseda v Častolovicích. Požár byl uhašen místním občanem ještě před...

Požár zahradní chatky Kostelec nad Orlicí

26. 10. 2011, v 9. 14 hod., vyjela jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Častolovice k požáru zahradní chatky v Kostelci nad Orlicí, ulice Komenského. Místo požáru se nacházelo za Výzkumným ústavem živočišné výroby. JSDHO Častolovice prováděla doplňování vody do zasahujích cisteren. Na místě...

Požár velkokapacitního kontejneru v Týništi nad Orlicí

Ve večerních hodinách, dne 5. října 2011, vyjela naše jednotka k požáru do obce Týniště nad Orlicí. Jednalo se o požár velkokapacitního kontejneru na odpad v soukromé firmě. "Častolovská" jednotka na místě události spolupracovala s dobrovolnými hasiči z Týniště nad Orlicí a profesinálními hasiči...

Prověřovací cvičení ve firmě SAINT-GOBAIN ISOVER CZ

Dne 27. 10 . 2011 v 8.00 hodin začalo prověřovací cvičení ve firmě SAINT-GOBAIN ISOVER CZ v Častolovicích. Námětem cvičení byl simulovaný požár ve fitračním zařízení linky ČA 1. Cvičení se zúčastnili jednotky SDH Častolovice a HZS Rychnov nad Kněžnou. Prověřovací cvičení probíhá každoročně, neboť...

Likvidace sršního hnízda v Častolovicích

Ve večerních hodinách dne 12. 9. 2011, provedla výjezdová jednotka SDH Častolovice likvidaci sršního hnízda, které se nacházelo ve stromě, na dvoře základní školy v Častolovicích. Tento obtížný hmyz ohrožoval nejen školáky, ale i jejich učitele hlavně při vyučování na dopravním hřišti....

Monitoring řeky Orlice a soustavy rybníků

5. 9. 2011 v pozdních večerních hodinách jednotka sboru dobrovolných hasičů prováděla na žádost obecní rady a povodňové komise monitoring řeky Orlice a soustavy rybníků nad sídlištěm U Konopáče v Častolovicích, po odpoledních silných přívalových deštích.  

Technická pomoc Častolovice

1.8.2011 provedla výjezdová jednotka nouzové otevření bytu v ulici Na Konopáči v Častolovicích. Byt byl otevřen za pomoci ručního nářadí.

Požár dřevního odpadu Častolovice

  Šest členů výjezdové jednotky vyjelo dne 28. 7. 2011 v 18.24 hod. na požár po pálení dřevního odpadu v Častolovicích za firmou SAINT-GOBAIN ISOVER CZ, v blízkosti silnice I. třídy č. 11. Jednotka spolupracovala na místě události s jednotkou HZS Rychnov nad Kněžnou a JSDHO...

Hrozba záplav po dlouhotrvajících deštích

  Dnes 22. 7. 2011 ve 14.08 hod. byla svolána výjezdová jednotka na žádost starostky obce a povodňové komise kvůli dlouhotrvajícím dešťům, které zvedly hladiny řek Kněžná a Bělá , které se stékají za zámeckým parkem, dále Divoká Orlice. Jednotka prováděla s předsedou povodňové komise...

Požár Vrbice - areál zemědělského družstva

  Dnes 29.6.2011 vyjela "častolovská" výjezdová jednotka spolu s jednotkami Hasičského záchranného sboru Rychnov nad Kněžnou, JSDHO Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí,  Vamberk a Vrbice k požáru střechy porodny prasat v areálu zemědělského družstva ve Vrbici. Jednotka prováděla...

Požár Častolovice - areál AFK Častolovice

  Dne 13. 6. 2011, čtyřicet jedna minut po půlnoci vyjela výjezdová jednotka "častolovských" hasičů na požár elektrického rozvaděče v restauraci Na hřišti v areálu AFK Častolovice. Po příjezdu jednotky na místo zásahu byl požár uhašen za pomoci ručního hasícího přístroje, uživatelem objektu....

Požár Kostelec nad Orlicí - Federal-Mogul Friction Products a.s.

  Deset členů výjezdové jednotky, se krátce po půlnoci dostavilo dne 27. 5. 2011 do hasičské zbrojnice, při vyhlášení požárního poplachu. Jednotka byla operačním střediskem ponechána, jako záloha na vlastní základně. Požár zlikvidovala místní JSDHO Kostelec nad Orlicí spolu s jednotkou HZS...

Požár Orlické Záhoří

  JSDHO Častolovice byla dne 20.5.2011 povolána k plnění  letadla určeného pro likvidaci lesního požáru na polní letiště Kačerov. Jednotka prováděla doplňování hasební vody do letounu spolu s jednotkami HZSP Škoda Auto Kvasiny a.s., JSDHO Lipovka a JSDHO Prorubky. Letadlo provádělo...

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>