Archiv článků

Účast na regionální soutěži v polském Strzelině

01.01.2009 00:02
V neděli dne 13.7.2008 se zástupci našeho sboru (soutěžní družstvo se starostou sboru br. Řeháčkem) zůčastnili soutěže v požárním sportu v polském Strzelině.Naše vystoupení slidilo největší potlesk při provádění útoku podle pravidel našich polských přátel. Odmítli jsme totiž možnost půjčit si...

První návštěva v Polsku

01.01.2009 00:01
O víkendu 25.-26.8. 2007 byli zástupci našeho sboru pozváni na oslavu dožínek v polském družebním městečku Kondratowice. Po prohlídce hasičské zbrojnice a techniky byly domluveny formy konkrétní spolupráce. Hasiči z Polska se později v sobotu dne 22.9.2007 zúčastnili soutěže O putovní pohár...

Návštěva u kolegů v Kondratowicích

01.01.2009 00:00
V neděli dne 23.9.2007 se zástupci našeho sboru a soutěžní družstvo mužů zúčastnili oslav 60 let Ochotniczej strazy pozarnej v Prusech (Polsko). Součástí oslav bylo vysvěcení praporu zdejšího sboru, sošky sv. Floriána a otevření nové hasičské zbrojnice. Delegace z Častolovic se vydala na cestu...

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

01.01.2009 00:00
  Systém varování a informování obyvatelstva V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, § 7, odst. 2, pís. f) rozhodl ministr vnitra změnit platnost varovných signálů CO, které jsou vyhlašovány prostřednictvím sirén. ...

Evakuační zavazadlo

01.01.2009 00:00
Co má obsahovat evakuační zavazadlo?    Co je evakuace a evakuační zavazadlo Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí. Jak správně postupovat při opuštění domácnosti...

Co dělat při silném větru

01.01.2009 00:00
- Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se...

Soutěže v roce 2008

01.01.2009 00:00
Soutěže v roce 2008 Družstvo mužů se opět zapojilo do seriálu soutěží Podorlické ligy. V Houdkovicích 8.května jsme se umístili na 17.místě s časem 22,17. Ve Vrbici 11.května 3.místo. V Trnově za čas 20,11 jsme si připsali 5bodů za 10.místo.14.června v Rájci opět...

Soutěž v Častolovicích 2007

01.01.2009 00:00
V sobotu dne 22.9.2007 se v areálu sokolské zahrady uskutečnil II. ročník memoriálu Mirka Frýdy a 11. ročník soutěže „O putovní pohár starosty obce Častolovice. Za pěkného počasí se ke startu připravilo 15 družstev mužů a 7 družstev žen. Soutěže se zúčastnili i hasiči (ochotniczy) z družební polské...

Hasičské soutěže v Častolovicích

01.01.2009 00:00
Hasičské soutěže patří k hasičům stejně jako k fotbalistům míč. Mohlo by se zdát,že hasiči jezdí na soutěže pouze kvůli té "akci",kdy opustí své domovy a jedou si užít,ale tak jednoduché to zase není.     Výsledky poháru v Častolovicích.XLS (33,5 kB)

Účast na pondělních školeních, údržbě techniky a budov

01.01.2009 00:00
    Zásahová jednotka se schází pravidelně každé pondělí v 19 hodin  na hasičské zbrojnici. Školení a údržba techniky nám svěřené, ale i budovy které obýváme potřebují, aby se o ně někdo staral. V zimních měsících je činnost zaměřena více na teoretická školení (Zákon o...
Záznamy: 71 - 80 ze 80
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8