Výbor sboru

Výbor projednává a rozhoduje všechny závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává starosta sboru.

 

Výbor SDH Častolovice

 

Martin Svatoň                starosta SDH Častolovice

Bc. Martin Kubíček        velitel SDH Častolovice (náměstek starosty)

Jiří Václavík ml.              jednatel SDH Častolovice

Stanislava Svatoňová    hospodář SDH Častolovice

 

Zdena Čestická             člen výboru SDH Častolovice

Zdeněk Mitana              člen výboru SDH Častolovice

Jiří Řeháček                  člen výboru SDH Častolovice

Jan Karásek                  člen výboru SDH Častolovice

Josef Vašata                  člen výboru SDH Častolovice

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Častolovice

Nebyly nalezeny žádné záznamy.