Mladí hasiči

Záměl 10.10.2009

27.10.2009 09:58
V sobotu se družstvo přesně podle plánu v 7,30 přesunulo pomocí DA-12 na soutěž ZPV do Záměle. Na poslední chvíli onemocněla Katka a tak honem provádíme změny v sestavení hlídek. Starší doplňuje Ondra a mladší si půjčují z Rovně. Tam jsme byli domluveni již dříve na případné výpomoci.  Hlídka...

Začínáme další ročník 2009/2010

29.09.2009 13:00
    Tuto sezónu začínáme první schůzkou 2.9.2009 od 15,30 do 17,00 hod. Je to středa a z toho nám vyplívá, že schůzky budou probíhat vždy v tento den a tento čas. Na první schůzku to není zas tak špatný. 11 zájemců o kroužek. Jsou mezi nimi i navrátilci, kteří do kroužku již v...

Voděrady 2009

04.06.2009 11:38
    Tak jak je již tradicí, poslední květnový víkend se konalo Okresní kolo hry Plamen. Počasí bylo také téměř tradiční. Buď je totiž velké vedro, nebo zima. Nic mezi tím zřejmě neexistuje. Letos padl los na déšť a zimu. Můj původní záměr, spát s dětmi pod stanem, tak vzal za své. Z...

Kroužek mladých hasičů.

04.03.2009 00:00
Noví zájemci o kroužek mladých hasičů se mohou přihlásit v době prázdnin u vedoucích p.Řeháčka a p.Svatoně, vždy v pondělí po 19:00 hodině v hasičské zbrojnici, kde budou informováni o všem důležitém.

Podzimní soustředění

04.03.2009 00:00
GRIMÁČE 2008 Ve dnech 12.až 15.září se mladí hasiči zúčastnili soustředění před novou sezonou v Grimových dolech u Lukavice.Místo nebylo vybráno náhodně.První soutěž(branný závod)se totiž bude konat ve Slatině nad Zdobnicí 11.října ve velmi kopcovitém terénu. Program byl...

Mladí hasiči

Pohárová soutěž mladých hasičů – Houdkovice

V sobotu 12.května 2007 proběhla v Houdkovicích soutěž mladých hasičů. Na soutěži, které se zúčastnilo deset družstev z našeho okresu, nechyběl ani kolektiv dětí z Častolovic. Pro zástupce městečka byla soutěžní klání jednou z mála možností, jak si vyzkoušet disciplíny hry Plamen před nadcházejícím okresním kolem. Děti si po nástupu vylosovaly startovní číslo 6 a jako první zahájily štafetu dvojic.V této disciplíně se lepší z obou pětičlenných družstev umístilo na 5.místě.Ve štafetě CTIF obsadil nejlepší náš zástupce 4.místo. Požární útok děti z Častolovic vyhrály.V konečném součtu umístění je z toho poměrně solidní 2. místo. Na plnění jednotlivých disciplín vystřídalo všech třináct členů kolektivu mladých hasičů.Oproti jiným letům se zlepšilo i chování našeho týmu na celé akci, což považuji za největší úspěch dosažený tímto družstvem.

 

Okresní kolo hry Plamen kolektivů mladých hasičů Přepychy 25.-27.5.2007

V sobotu dne 25. května 2007 se soutěžní družstvo mladých hasičů, doplněné o jednu dívku, schází u hasičské zbrojnice a odjíždí směr Přepychy na okresní kolo hry Plamen. Na nástupu obdrží startovní číslo 21 a časový harmonogram jednotlivých disciplín. Jako první disciplína je na pořadu dne požární útok. První pokus v útoku nebyl pro děti úspěšný. Následuje přesun do prostoru závodiště, kde probíhají štafety 4 x 60 m překážek. Naše „papírově“ pomalejší štafeta si nevede špatně a daří se i té lepší. Později se dozvídáme, že mladí hasiči obsadili 5. místo v této disciplíně. Nebýt některých zbytečných chyb, mohl být výsledek i lepší. Další disciplína - požární útok CTIF. První pokus nám opět nevychází a k pomalému času přibývá na naše konto 70 trestných bodů. Druhý pokus znamená 30 trestných bodů. Pokazila i jiná družstva a děti obsazují poměrně solidní 4. místo. Po druhém pokusu požárního útoku a mírném zlepšení obsazujeme ve výsledkové listině 3. místo. Na závěr dne se ještě běhají první pokusy štafety CTIF. Ty nám vůbec nevychází, špatná předávka znamená neplatný pokus. Děti odjíždí do častolovické hasičárny, kde je čeká večeře a dobrodružný nocleh. Z dějiště závodů dostáváme zprávu, že po prvním soutěžním dni se držíme na 3. místě, což je lepší, než jsme doufali. V neděli ráno je budíček v 6:15 hodin. Po ranní hygieně a snídani následuje odjezd do Přepych. Čeká nás štafeta dvojic, ve které obsazujeme 2. místo. Při druhém pokusu štafety CTIF nám bohužel nevychází první překážka a jsme potrestáni 10 trestnými sekundami, což je propad na 18. místo. V celkovém pořadí však obsazují mladí hasiči z Častolovic 4. místo. Vezmeme-li v potaz skutečnost, že v kategorii starší, kam je družstvo dětí zařazeno, za nás závodili i kluci věkově ještě patřící do přípravky, je dosažený výsledek více než dobrý. Všem dětem patří poděkování za vzornou reprezentaci Častolovic. O kolektiv se po celou sezónu starají vedoucí Jiří Řeháček, Martin Svatoň, Andrea Tomešová a instruktor Jiří Šimerda. SDH Častolovice reprezentovali Jindřich Novohradský, Lukáš Rybár, Jitka Šimerdová, Jan Vítek, Jakub Červinka, Matěj Pražák, Ondřej Hrubý, Šimon Suchánek, Krištof Lounek, Stanislav Slezák a Antonín Sládek.

 

Pohárová soutěž v Opočně 24.6.

V neděli dne 24.6.2007 se kolektiv dětí zúčastnil pohárové soutěže v Opočně., která probíhá ve dvou disciplínách - požární útok a štafeta dvojic.Celá akce byla pojata jako trénink a příprava na další sezónu, z těchto důvodů se v závodění vystřídali všichni členové kolektivu. Nejprve děti absolvovaly štafety. Zvláštností štafety je, že závodí vždy 8 členů najednou a měří se čas poslední dvojice. V tomto závodě hasičata obsadila 5. místo. V požárním útoku nestačíme pouze na vítěze. Náš čas 25:41s je o čtyři sekundy horší.Celkově se umísťujeme na 3. místě za vítěznými Jílovicemi a druhou Malšovou Lhotou. Odměnou dětem za dobrou reprezentaci byl oběd v Motelu Skalka.